Arenatävlingar

Du anmäler dig själv till den tävlingen som du vill vara med på. Tänk på att anmäla dig i god tid! Mer info om tävlingsanmälan klicka på länken Info om tävlingsanmälan

Anmälan till mästerskapstävlingar SM/JSM/USM och GM, sanktioneras av ansvarig ledare, varefter föreningen anmäler vidare. Har du tävlat på DM-nivå, kan du nomineras till tävlingar på GM-, eller SM-nivå, förutsatt att du bedöms vara kvalificerad.

I klubben prioriterar vi våra interna arrangemang och DM. Därför krävs särskilda skäl att ställa upp i andra tävlingar på samma dag som vårt eget arrangemang. Beviljas av huvudtränaren. Samma gäller annan jämförlig aktivitet. Detta kan beviljas av arrangemangsansvarig. För båda fallen förutsätts att funktionärsbehovet är välfyllt.

Vid arenatävling inom Sverige betalar föreningen som mest för fyra starter per dag. Du kan givetvis ställa upp i fler grenar, men då får du betala anmälningsavgiften själv. Anmälan från någon som inte betalat medlemsavgiften görs inte, och då betalar föreningen heller inte ersättning för startavgift i efterhand. Vid sen anmälan (efteranmälan) får du betala extrakostnaden själv.

Om du inte kommer att delta måste du meddela lagledare så fort du kan. Meddela varför du inte ställer upp, föreningen betalar bara anmälningsavgiften till tävlingar, där du deltar. Detta gäller i samtliga fall där klubben fått faktura på start-avgifter, och där det inte finns något resultat från grenen i fråga. Undantag görs om du ställt upp men inte lyckats få ett resultat. Detta är fullt legitimt.

Starter i fler grenar än fyra per dag, liksom efteranmälningstillägg, faktureras av klubben efter inomhus-, respektive utomhus-säsongen.

Vid tävlingar upptagna i tävlingsprogrammet deltar oftast minst en ledare från klubben.

Barn under 12 år skall ha en anhörig med sig vid tävling.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub