Anmäl dig i tid

All information finns under respektive arrangemangsflik.Det arrangemang som ligger närmast i tid ligger alltid överst. Övriga i tidsordning därefter. Varje arrangemangsflik innehåller en länk till anmälningsrutinen.

Tänk på att en sen anmälan orsakar lika mycket merarbete oavsett om det avser en medlem i klubben, eller medlem i en annan förening. Därför får du betala efteranmälningsavgift vid sen anmälan, medan en ordinarie anmälan är gratis.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub