Kurser

Att vi har välutbildade ledare är avgörande för vår framtid/överlevnad. Att vi har kontinuitet bland ledare är också viktigt.

Bortsett från rena grundkurser är påbyggnadskurserna många gånger dyra. Därför ställs krav på motprestationer, kopplade till de kurser som vi bekostar.

Föräldrautbildning, vill vi att så många föräldrar som möjligt deltar i. Inga motkrav.

Allmänna kurser, och kurser typ Plattformen, eller kurser inriktade på de yngsta barnen, låga kostnader, inga motkrav.

Klubben avgör tillsammans med den enskilde vilka kurser som är lämpliga att gå. Den som skickas skall även vara beredda att återgälda kurskostnaden genom ideellt arbete i klubben. Olika mycket beroende på kurskostnad, kursnivå, mm. Detta regleras i avtal mellan klubben och kursdeltagaren.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub