Låna klubbens släpkärra

Utlåningsregler för Eksjö Södra IK:s släpkärra med regnr: WZC231

  • När kärran inte nyttjas skall den vara parkerad i träningsförrådet på Ränneborg.
  • Kärran skall i första hand användas till ESIK:s verksamhet.
  • Därefter kan kärran lånas ut till styrelsemedlemmar, arrangemangs-funktionärer och ledare i ESIK.
  • Kärran får som längst bokas/lånas för privat bruk i två dygn i följd eller över en helg.
  • Lån/bokning noteras på bokningslistan på väggen i förrådet där kärran står.
  • Parkeras kärran så ska den låsas med medföljande lås och helst ställas under tak.
  • Efter genomfört lån skall kärran vårdas och och kollas så att allt fungerar av nyttjaren innan den parkeras i förrådet på Ränneborg.
  • Eventuella fel på kärran åtgärdas i första hand av nyttjaren. Återstående fel rapporteras till någon av kontaktpersonerna nedan.
  • Vid parkering i förrådet skall kärran låsas och nyckeln hängas tillbaka på avsedd plats i klubbstugan. (Har jag ej tillgång till klubbstugan där nyckeln till kärran ska vara så kontakta ansvarig enligt nedan.)

Styrelsen ESIK.

Obs! Kärran har bar sommardäck.

Kontakt: Christer Bjärnlöf 072 383 46 05

Claes Dahlén 070 306 87 02

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub