Anmälan till arenatävlingar

För ESIK-medlemmar är anmälningar till klubbens egna arrangemang gratis. Dock gäller att klubben begär betalning, för efteranmälning, utebliven start, eller start i fler än fyra grenar.

En efteranmälan orsakar lika mycket merarbete oavsett medlemskap i klubben eller inte.


Rutiner för tävlingsanmälan för Eksjö Södra IK

 • Du anmäler dig till själv till den tävlingen som du vill vara med på enligt respektive tävlingsinbjudan, se tävlingskalendern (undantaget SM-tävlingar, GM och lagtävlingar).
 • Meddela vår kassör Sören Larsson, när du har anmält dig till tävlingen: soren_solveig@msn.com
 • Klubben betalar för max fyra grenstarter per tävling (undantaget mångkamp) samt tre grenstarter per dag vid flerdagarstävlingar.
 • Eventuell efteranmälningsavgift betalar du själv samt kostnad för utebliven start
 • Aktiva i Eksjö Södra IK prioriterar att tävla på våra egna arrangemang där så är lämpligt. Vi prioriterar även att tävla på aktuella DM-tävlingar samt Lagtävlingar som klubben ställer upp i, t ex Lag-UDM och Kraftmätningen. Därför krävs särskilda skäl att ställa upp i andra tävlingar på samma dag som vårt eget arrangemang eller när det är DM-tävlingar.
 • Vi vill att aktiva som kvalificerar sig till SM-tävlingar samt GM också är med och tävlar och på så sätt representanter Eksjö Södra IK.
Tävlingskalender Småland (klicka på länken)

Tävlingskalender Sverige (klicka på länken)

Gemensam klubbanmälan endast till SM-tävlingar, GM och lagtävlingar

Tävlingsanmälan till SM-tävlinga

Till alla SM-tävlingar gäller att föreningen står för gemensam resa och gemensamt boende för de som blir uttagna. Uttagning till och anmälan till SM-tävlingar sker alltid genom Tränaransvarig. Anmälan till tavling.esik@gmail.com två dagar innan ordinarie anmälan går ut.

Kvalgränser för deltagande på SM-tävlingar

A-gräns

Du är garanterad att delta på SM både inomhus och utomhus, om du finns med i Svenska Friidrottsförbundets årsbästastatistik två dagar innan ordinarie anmälan går ut samt att du har tävlat på aktuellt DM (undantag skada, sjukdom).

Svenska Friidrottsförbundets årsbästastatistik hittar du på http://www.friidrott.se/rs/statistik/Intro.aspx

B-gräns

När en aktiv har presterat mycket nära kvalgränserna samt tränat bra under säsongen och bedöms ha goda möjlighet att prestera, kan den aktive tas ut av klubben samt att du har tävlat på aktuellt DM (undantag skada, sjukdom).

Tävlingsanmälan till GM 13-14 år

Till GM gäller att föreningen står för resa och boende för de som blir uttagna. Uttagning till och anmälan till GM sker alltid genom Tränaransvarig. Anmälan till tavling.esik@gmail.com två dagar innan ordinarie anmälan går ut.

Regler för deltagande på GM för 13-14 år

 1. Kunna genomföra uppvärmning på egen hand.
 2. Tävlingserfarenhet från minst två individuella tävlingar.
 3. Tävlat på UDM samt Lag-UDM/ Kraftmätningen under innevarande säsong

Klubbtävling och Lag-UDM arrangerar vi under två torsdagsträningar enligt följande:

Hela gruppen tävlar i så många grenar som möjligt under Klubbtävlingarna. Mixklass 11 och P/F13 är även med och tävlar i Lag-UDM. Sen väljer ut vilka resultat som är med i lagtävlingen enligt reglerna för Lag-UDM. Inbjudan till Lag-UDM på hemmaplan

 • Mixklass 11 tävlar födda 2009 och tidigare.
 • P/F13 födda 2007-2008,
 • P/F 15 födda 2005-2006

Klubbtävling 1/ Lag-UDM: Torsdagen den 28 maj

Klubbtävling 2/ Lag-UDM: Torsdagen den 4 juni

Klubbtävling 3/ Kraftmätningen: söndagen den 7 juni

 • P/F 13: 60m häck, 600m, höjd, längd, spjut, kula slägga och diskus
 • P/F 15: 80m häck, 800m, höjd, längd, spjut, kula slägga och diskus
 • P/F 17 800m, höjd, längd, spjut, kula slägga och diskus


Klicka på anmälningslänken om du inte redan har anmält dig.

Föräldrar hjälper till som funktionärer under tävlingen!Nyheter via RSS
Levererat av MyClub