Laguttagning

Uttagningsregler för Lag-UDM

I Småland finns en lagtävling i friidrott som Eksjö Södra IK prioriterar. Tävlingen består 2019 av två lagmatcher för Mixklass 11 (både pojkar och flickor), P/F13 samt att P/F15 tävlar med lag endast på lag match två.

Lagets sammansättning: Ett lag måste bestå av minst tre deltagare. Varje lag ställer upp med en deltagare per gren. Varje 11 och 13års-deltagare får köra max 2 grenar + stafett, 15år: 3+stafett. I 11års-klassen inga krav på antal pojkar / flickor. Byte av lag och/eller klass: Tillåts inte. Man får inte heller delta i två olika klasser vid samma tillfälle. Antal försök: Fyra försök i längd, tresteg och i alla kast

Eksjö Södra IK vill att uttagningarna alltid ska göras så smidigt som möjligt och så att så många som möjligt ska få delta och i bästa samförstånd mellan aktiva och föräldrar. Eftersom antalet lag ska anmälas redan innan utomhussäsongen är igång är det omöjligt att veta exakt hur många aktiva som finns tillgängliga när det är Match 1. Offta har vi inte tillräckligt många aktiva för att få ihop ett lag och ibland finns det fler än vad som ryms inom ett lag.

Föreningens ambition är att hitta en balans mellan att så många som möjligt ska får var med i Lag-UDM samt att prestera så bra som möjligt från 13-år och äldre.

Friidrott är i grunden en tävlingsidrott där resultat och placeringar är en viktig del i träning och tävling. Att tävla tillsammans i lag ska vara roligt så att vi också bygger en lagkänsla.

Alla kan inte få tävla i sin favoritgren. Ledarna som tar ut laget fördelar grenarna efter samtal med de aktiva och deras föräldrar beroende på de aktivas kunskap och resultatnivå.

Mixklass 11

 • I Mixklass 11 (både pojkar och flickor) prioriteras att alla ska få vara med och tävla, under förutsättning att man är aktiv på träning och tävling.
 • Äldre aktiva tillfrågas först, (den som har "rätt" åldern, d v s 11 år) har alltid företräde framför yngre oavsett den aktives kapacitet.
 • Ledarna tar hänsyn till de aktivas önskemål i så hög utsträckning som möjligt beroende på kunskap och tidsprogrammet.
 • Om antalet aktiva i en åldersklass är stort anmäls fler än ett lag, för att så många som möjligt ska få vara med och tävla.
 • Om fler än ett lag anmäls sker uppdelningen i första hand efter ålder.
 • Laget som tas ut behöver inte vara exakt lika i de två matcherna.
 • Har vi fler lag så är den aktive med i samma lag i bägge matcherna.
 • Laget fylls på med yngre vid behov.

P13 och F13

 • I P13 och F13 prioriteras de som aktivt tränar och tävlar.
 • Principen för uttagningen är att grenarna ska passa de aktiva och att laget ska prestera så bra som möjligt.
 • Äldre aktiva tillfrågas först, (den som har "rätt" åldern, d v s 13 och 12 år) har alltid företräde framför yngre oavsett den aktives kapacitet.
 • Om det saknas aktiva kan det bli aktuellt att yngre flyttas upp under förutsättning att det inte påverkar 11-års laget negativt.
 • Om vi har många som vill vara med så kan det innebära att någon blir uttagen som reserv. Att vara reserv är också att vara del av laget.

P15 och F15

 • I P15 och F15 prioriteras de som aktivt tränar och tävlar.
 • Principen för uttagningen är att grenarna ska passa de aktiva och att laget ska prestera så bra som möjligt.
 • Äldre aktiva tillfrågas först, (den som har "rätt" åldern, d v s 15 och 14 år) har alltid företräde framför yngre oavsett den aktives kapacitet.
 • Om det saknas aktiva kan det bli aktuellt att yngre flyttas upp under förutsättning att det inte påverkar 13-års laget negativt.
 • Om vi har många som vill vara med så kan det innebära att någon blir uttagen som reserv. Att vara reserv är också att vara del av laget.
Md image21
Md 360x250 webb
Md ostsvenska medel
Md spons
Välkommen till vår shop för presentkort! Stöd Eksjö Södra IK genom att handla presentkort. Presentkorten kan du ge bort eller använda själv när du ska handla. För varje presentkort som köps får vi 5% av presentkortets värde.
Md logga eksjocmyk big
Md intersportlogga
Md landslagets friidrottsskola logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub