Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som sparas:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Postadress.
 • Mobilnummer.
 • e-postadress.
 • Kontaktuppgifter till två vårdnadshavare. Namn, mobilnummer, och e-postadress.

För vuxna medlemmar eller för vårdnadshavare kan uppgift om yrke/sysselsättning sparas.

Uppgifterna sparas i klubbens medlemshanteringssystem, MyClub. Tillgång till, eller rätt att ändra uppgifter, tilldelas de personer som har behörighet som föreningsadministratörer i MyClub.

Uppgifterna avaktiveras efter besked att medlem begär utträde ur klubben. Annars betraktas utebliven betalning av medlemsavgift som grund för avaktivering.

Uppgifternas användning:

 • Vid kontakter med försäkringsbolag.
 • Vid registrering av närvaro, för att ansöka om statligt och kommunalt aktivitetsstöd.
 • Vid anmälan till tävlingar.
 • Uppgift om yrke kan användas vid rekrytering av funktionärer med möjlig specialkompetens.
 • Namn och foto kan publiceras på klubbens hemsida, eller klubbens facebookgrupp, Eksjö Södra IK. Publicering skall ske restriktivt, främst för att uppmärksamma goda prestationer vid DM, GM, eller högre. (publicering utanför denna grupp, eller via andra media ingår inte i klubbens ansvarsområde).
 • Vid fakturering av mellanhavanden mellan klubben och medlem.

Registerutdrag:

Medlem eller vårdnadshavare kan när som helst begära utdrag ur medlemsregistret.

Md image21
Md 360x250 webb
Md ostsvenska medel
Md spons
Välkommen till vår shop för presentkort! Stöd Eksjö Södra IK genom att handla presentkort. Presentkorten kan du ge bort eller använda själv när du ska handla. För varje presentkort som köps får vi 5% av presentkortets värde.
Md logga eksjocmyk big
Md intersportlogga
Md landslagets friidrottsskola logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub