Diverse

Släpkärran

  • Kärran är främst avsedd för ESIK:s verksamhet, och parkeras låst under tak i klubbens förråd på Ränneborg. Nyckeln skall hänga på avsedd plats.
  • Styrelsepersoner, och aktiva ledare kan låna kärran under två dygn i rad, eller över ett veckoslut. Lån/bokning noteras på listan där kärran står.Under lånetid skall kärran parkeras låst, och om möjligt under tak.
  • Lånaren rättar till fel som kan finnas vid återlämnandet, samt ser till att kärran är rensopad.
  • Eventuella kvarstående fel rapporteras till materielansvariga.

Claes Dahlén 070-306 87 02

Christer Bjärnlöf 076-103 79 29


Fällbord och klappstolar

kan lånas på analoga villkor som släpkärran.


Klubbhuset

Klubben lånar inte ut klubbhuset för privata ändamål.

Den som upplåter lokalen för någon klubbaktivitet ansvarar för att det städas efteråt.


Md image21
Md intersportlogga
Md landslagets friidrottsskola logo
Friidrottsskola 12-15 augusti på Ränneborg mellan kl 13-16
Md svenskalopare15loggam2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub