Träningsläger

Klubben anmäler till läger anordnade av SFIF, SmFIF eller jämförlig organisation. Klubben betalar då halva kostnaden för deltagaren, och denne står själv för den andra hälften. För medföljande ledare står klubben för hela kostnaden. Anmäler du dig på egen hand får du betala allt själv.

Andra läger finansieras av lägerdeltagarna själva som grupp, utan ekonomisk belastning för klubben.

Enskilda träningsgrupper kan ordna försäljningar av olika slag för att finansiera exempelvis läger. Uppstår överskott när aktiviteten är avslutad, delas detta mellan klubben och gruppen, i samråd med styrelsen, beroende på aktivitet och belopp. Alla tillhörande transaktioner sker transparent via klubbens bokföring.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub