Träningsläger

Vid anmälan av klubben betalar klubben halva kostnaden för deltagaren.

Vid uttagning från SFIF eller SmFIF till läger eller motsvarande, betalar klubben deltagarens hela kostnad.

Andra läger finansieras av lägerdeltagarna själva som grupp, utan ekonomisk belastning för klubben.

Enskilda träningsgrupper kan ordna försäljningar av olika slag för att finansiera exempelvis läger. Uppstår överskott när aktiviteten är avslutad, delas detta mellan klubben och gruppen, i samråd med styrelsen, beroende på aktivitet och belopp. Alla tillhörande transaktioner sker transparent via klubbens bokföring.


Md image21
Md intersportlogga
Md landslagets friidrottsskola logo
Friidrottsskola 12-15 augusti på Ränneborg mellan kl 13-16
Md svenskalopare15loggam2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub