Tävla vid GM eller SM

Reseregler och -ersättningar vid vissa tävlingar.

Ansvarig ledare planerar hur resan skall ordnas. Grundregeln är att samåkning sker, för att stärka lagsammanhållningen vid sidan av själva tävlandet. Resa sker med gemensam logi, och gemensamma måltider. De som inte tävlar fungerar som hjälpledare under egna tävlingspauser. Detta gäller deltagare utsedda av klubben och ledare.

Gäller SM-, GM-, DM-, och vissa andra tävlingar som klassats som viktiga i tävlingsprogrammet, och där tävlingsplatsen ligger mer än tio mil från Eksjö.Likaså gäller att deltagandet är sanktionerat av klubben.

Resa ersätts för det färdsätt som blir billigast för klubben. Kan vara allmänna kommunikationer, (billigaste färdsätt), egen bil, eller hyrd buss.Alternativet hyrd bussanvänds i de fall då det planeras åtgå mer än en fullsatt personbil. Hade bil kunnat användas, utgår bilersättning.I sådant fall återkräver klubben skillnaden mellan bilersättning och busshyra. Om buss hyrts och tänkta resenärer hoppar av så sent att bussbokningen inte går att avboka, accepteras att bussen hyrs.

Ersättning om man kör med egen bil, förutsatt att samåkning med andra än egna familjemedlemmar medföljer. Ersättningen är då högsta skattefria belopp, f.n. 18,50 per mil. Resa till förbundsmöten jämställs med sådan resa, och gäller då även om man åker själv.

Om samåkning inte sker blir ersättningen 10,00 per mil. (Direkt bränslekostnad.)

Om buss hyrs, och det blir platser över kan andra än aktiva eller ledare åka med, till självkostnadspris.(personens andel av resans hela kostnad).

Andra upplägg än ovanstående ersätts inte.

Kost och logi, gällande GM, och SM.

Logi ersätts med verklig kostnad, dock högst 500 kronor per person och dygn. Överskjutande belopp betalas till klubben, eller avräknas mot intjänade "Wall-pengar". Kostnaden för frukost, lunch, och middag ersätts enligt Skatteverkets schablonbelopp.

Utbetalas mot godkänd reseräkning.

Andra upplägg än ovanstående ersätts inte.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub