Ersättning vid GM eller SM

Reseregler och -ersättningar vid vissa tävlingar.

Ibland planerar föreningen gemensam resa och boende. Information kommer att finnas på hemsidan om föreningen planerar för gemensam resa. Grundregeln är att samåkning sker, för att stärka lagsammanhållningen vid sidan av själva tävlandet. Resa sker med gemensam logi, och gemensamma måltider. De som inte tävlar fungerar som hjälpledare under egna tävlingspauser. Detta gäller deltagare utsedda av klubben och tränare.

Gäller SM-, GM-, DM-, och vissa andra tävlingar som klassats som viktiga i tävlingsprogrammet, och där tävlingsplatsen ligger mer än 20 mil från Eksjö. Likaså gäller att deltagandet är sanktionerat av klubben. Detta måste göras innan anmälan. Kontrollera med din tränare.

Resa ersätts för det färdsätt som blir billigast för klubben. Kan vara allmänna kommunikationer, (billigaste färdsätt), egen bil, eller hyrd buss. Alternativet hyrd buss används i de fall då det planeras åtgå mer än en fullsatt personbil med aktiva och tränare. Klubbens tränare är de tränare som är aktivt tränare i någon av träningsgrupperna, ( Ej föräldrartränare som endast åker med egen aktiv).
Hade bil kunnat användas, utgår bilersättning. I sådant fall återkräver klubben skillnaden mellan bilersättning och busshyra. Om buss hyrts och tänkta resenärer hoppar av pga sjukdom eller skada så sent att bussbokningen inte går att avboka, accepteras att bussen hyrs.

Ersättning om man kör med egen bil, förutsatt att samåkning med andra än egna familjemedlemmar medföljer. Ersättningen är då högsta skattefria belopp, f.n. 18,50 per mil. Resa till förbundsmöten jämställs med sådan resa, och gäller då även om man åker själv.

Om samåkning inte sker blir ersättningen 10,00 per mil. (Direkt bränslekostnad.)

Vi tänker på miljön, samt värdesätter social samvaro utanför själva tävlandet. Därför är samåkande ett förstahandsval. Det kan vara bussresa i förbundsregi (förutsatt att den passerar nära Eksjö) eller buss som hyrs av klubben. Andrahandsvalet är samåkning i bil. Kriteriet är det alternativ som är billigast för klubben. Klubben kan acceptera att det kan finnas hinder, som gör att man måste frångå denna prioritetsordning.

Om buss hyrs, och det blir platser över kan andra än aktiva eller ledare åka med, till självkostnadspris.(personens andel av resans hela kostnad).

Andra upplägg än ovanstående ersätts inte.

Kost och logi, gällande GM, och SM.

Logi ersätts med verklig kostnad, dock högst 500 kronor per person och dygn. Överskjutande belopp betalas till klubben, eller avräknas mot intjänade premier. Kostnaden för frukost, lunch, och middag ersätts enligt Skatteverkets schablonbelopp.

Utbetalas mot godkänd reseräkning.

Andra upplägg än ovanstående ersätts inte.

Reseersättning i samband med tävling eller tjänsteresa.

Namn: ……………………………………………………………………………………….

Tävling: ……………………………………………Ort:…………….……………………..

Tävlingsdatum: ………………………………………………………………………………………..

Antal kilometer tur/retur: ………………………………………………………………………………………..

Namn på medföljande aktiva/ledare: ……………………………….…………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Utlagt enligt kvitton: ………………………………………………………………………………………..

Jag vill ha ersättningen insatt på konto nr: ……………………………………….………………………..

Bank: ………………………..………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………………………………………

Underskrift: ……………………………………………………………………………………….

Lämna blanketten senast 2 veckor efter utförd resa till kassören.

Attest: ……………………………………………………………………………………….

Md image21
Md 360x250 webb
Md ostsvenska medel
Md spons
Välkommen till vår shop för presentkort! Stöd Eksjö Södra IK genom att handla presentkort. Presentkorten kan du ge bort eller använda själv när du ska handla. För varje presentkort som köps får vi 5% av presentkortets värde.
Md logga eksjocmyk big
Md intersportlogga
Md landslagets friidrottsskola logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub