Tävla vid GM eller SM

Reseregler och -ersättningar vid vissa tävlingar.

Ansvarig ledare planerar hur resan skall ordnas. Grundregeln är att samåkning sker, för att stärka lagsammanhållningen vid sidan av själva tävlandet. Resa sker med gemensam logi, och gemensamma måltider. De som inte tävlar fungerar som hjälpledare under egna tävlingspauser. Detta gäller deltagare utsedda av klubben och ledare.

Gäller SM-, GM-, DM-, och vissa andra tävlingar som klassats som viktiga i tävlingsprogrammet, och där tävlingsplatsen ligger mer än tio mil från Eksjö.Likaså gäller att deltagandet är sanktionerat av klubben.

Kost och logi

Logi ersätts enligt vandrarhemspris på orten (inom två mil från tävlingsplatsen). Överskjutande belopp betalas till klubben, eller avräknas mot intjänade "Wall-pengar". Kostnaden för frukost, lunch, och middag ersätts enligt Skatteverkets schablonbelopp.

Frukost, lunch och middag ger 207 kr tillsammans. Lunch och middag ger 161 kr tillsammans. Lunch eller middag ger 81 kr. Frukost ger 46 kr.

Resor, som godkänts i förväg av huvudtränare, ordförande eller kassör.

Resa ersätts för det färdsätt som blir billigast för klubben. Kan vara allmänna kommunikationer, (billigaste färdsätt), egen bil, eller hyrd buss.

Ersättning om man kör med egen bil, förutsatt att samåkning med andra än egna familjemedlemmar medföljer. Ersättningen är då högsta skattefria belopp, f.n. 18,50 per mil. Resa till förbundsmöten jämställs med sådan resa, och gäller då även om man åker själv.

Om samåkning inte sker blir ersättningen 10,00 per mil. (Direkt bränslekostnad.)

Om buss hyrs, och det blir platser över kan andra än aktiva eller ledare åka med, till självkostnadspris.(personens andel av resans hela kostnad).

Andra upplägg än ovanstående ersätts inte.

Md image21
Md intersportlogga
Md landslagets friidrottsskola logo
Friidrottsskola 12-15 augusti på Ränneborg mellan kl 13-16
Md svenskalopare15loggam2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub